Предузеће за одржавање и изградњу путева

Делатност Предузећа

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА

Основна делатност Предузећа је одржавање и изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Реконструкција и поправка путева, припремни земљани радови, ископ, насипање, нивелисање терена, уградња камених материјала…

 

ЗИМСКА СЛУЖБА

Краћи опис делатности зимског одржавања је уклањање снега и леда са путева и посипање путева сољу и ризлом.

 

СИГНАЛИЗАЦИЈА

Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, уградња вертикалне саобраћајне сигнализације.

ГАЛЕРИЈА

  

Наша механизација:

 

25

Теретна возила

 

15

Полу-теретна возила

 

7

Машине за земљане радове

 

9

Машине за асфалтерске радове

 

3

Ауто дизалице

 

2

Машине за обележавање сигнализације